Valokuvaus ja media

 

Ilmoittautuessa seuran toimintaan kysytään lupaa osallistujien kuvien käytöstä.
Alle 18-vuotiaan kuvien julkaisuluvan myöntää ilmoittautumisen yhteydessä urheilijan huoltaja. Tämä koskee kaikkia, myös internetissä julkaistavia kuvia.

Kuvia tai videoita käytetään seuramme viestinässä ja julkaisuissa kuten esimerkiksi www-sivuilla, sosiaalisen median kanavilla (FB, Instagram), julkaisuissa, toiminnan markkinoinnissa ja historiikeissä. Kuvien julkaisun yhteydessä toisinaan yhdistyvät lapsen nimi ja ikä (esim. kilpailutilanne, palkitsemiset).

Lupa/kielto on voimassa, kunnes lapsi ei enää kuulu seuraan tai huoltaja sen erikseen peruu. Jos verkossa olevasta kuvamateriaalista on kysyttävää tai se halutaan poistaa, on otettava yhteys ensisijaisesti oman ryhmän/joukkueen vastuuhenkilöön tai suoraan seuran toimistoon.

Vastuuhenkilöiden yhteystiedot saat jaoston kotisivuilta.

Mikäli huoltaja ei anna alle 18-vuotiaan lapsen kuvia julkaistavaksi, toimitaan seuraavasti:

Lapsen kanssa tulee keskustella asiasta etukäteen.
Seura/kuvaaja pyrkii huolehtimaan siitä, että hänet otetaan pois yhteiskuvista, mutta lapsen kannalta tilanne hoituu miellyttävämmin ja vähemmän näkyvästi, jos häntä ei niistä tarvitse erikseen poistaa. Tässä tärkeää on kodin ja seuran hyvä yhteistyö.

Valkealan Kajo seurana ottaa kuvia sitä varten, että niitä voidaan hyödyntää seuran julkaisuissa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Pääsääntöisesti netissä urheilijan nimeä ei laiteta kuvien yhteyteen, ellei kysymys ole menestymisestä kisoissa tai palkitsemisesta.

Kilpailut ja tapahtumat

Mikäli Valkealan Kajon urheilijoita kuvataan kilpailuissa esim. maaliintulokuvia ja yleiskuvia, valokuvat voivat olla kilpailunjärjestäjän luvalla käytettävissä netissä, muissa tapahtumaa esittelevissä järjestäjän materiaaleissa, mediassa sekä Valkealan Kajolla.

Huomioittehan, että lupa/kielto ei koske ulkopuolisten ottamia kuvia. Valkealan Kajon urheilijoita voidaan kuvata myös kilpailu- tai vastaavissa tapahtumissa järjestäjän toimesta, jolloin Kajon kuvauslupa ei ole voimassa näissä tilanteissa. Seura pystyy vaikuttamaan vain omiin julkaisuihinsa.

Muutoin urheilussa tulokset ovat julkisia ja ne tilastoidaan.