Ajalla 3.2. – 15.2. on Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrännyt Kymenlaaksossa suljetuksi seuraavat tilat:

 

- joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat siltä osin, kun niitä käytetään tässä kohdassa tarkoitettuun liikunta- tai urheilutoimintaan

- tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat siltä osin, kun niitä käytetään edellä tässä kohdassa tarkoitettuun huvi- tai virkistystoimintaan

 

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2002 (tämä on muuttunut aiemmasta, oli aiemmin 2003) syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Lakisääteisiä palveluita ovat esimerkiksi koululiikunta ja lääketieteellinen kuntoutus. Päätös ei koske ammattiurheilemista.  

 

Uimahallit ja kuntosalit voidaan avata 3.2. alkaen.

Ajalla 1.2. – 15.2. on Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrännyt seuraavia rajoituksia yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin:

 

- jos kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka, henkilörajoitus on sisätiloissa enintään 50 henkilöä.

- jos osallistujilla ei ole omaa istumapaikkaa, henkilörajoitus on sisätiloissa 10 henkilöä.

 

Määritellyllä istumapaikalla tarkoitetaan nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa. Ulkona järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ei kohdistu henkilömäärän rajoituksia.

 

Rajoitusten tarpeellisuutta tarkastellaan viikoittain, ja rajoituksia on mahdollista purkaa myös ennen niiden päättymisaikaa mikäli niitä ei enää katsota välttämättömiksi. Seuraavan kerran Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä käsittelee asiaa keskiviikkona 2.2.

Päätökset on kokonaisuudessaan nähtävissä aluehallintoviraston sivuilla: 
https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi